Lozd (Poland) PL

Wprowadzenie do pilota

Głównym celem pilota LODZ-1 jest pomoc osobom starszym w prawidłowym starzeniu się pomimo dolegliwości, które rozwijają się z czasem, poprawiając ich przestrzeganie zaleceń terapeutycznych.

Opis

Cele

Celem pilotażowego badania Lodz jest zapobieganie nieprzestrzeganiu zaleceń teraputycznych przez starzejącą się populację chorującą na bezobjawowe choroby przewlekłe. Z punktu widzenia użytkowników końcowych, jakimi są osoby starsze, kluczowym modyfikowalnym czynnikiem wpływającym na skuteczność tych terapii jest przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjenta. Dlatego w Lodz zaopiekujemy się pacjentami leczonymi przewlekle z powodu chorób bezobjawowych.

Populacja docelowa

Starzejąca się populacja z bezobjawowymi chorobami przewlekłymi przyjmująca co najnmniej jeden lek na receptę.

Stosowane technologie

• Kwestionariusze online do oceny przestrzegania zaleceń terapeutycznych i problemów związanych z realizacją przepisanego leczenia
• Aplikacja mobilna promująca zdrowie, która promuje samodzielne zarządzanie zdrowiem i przestrzeganie przyjmowania leków oraz zwiększa świadomość zdrowotną dzięki cyfrowemu trenerowi.

oczekiwany wpływ

Poprawa przestrzegania zaleceń terapeutycznych starzejącej się populacji z chorobami bezobjawowymi.

aktualne aktywności

Wdrożenie aplikacji mobilnej poprawiającej przestrzeganie zaleceń terapeutycznych planowane jest pod koniec września 2021.

zespół pilotażowy

Zespół badawczy pod kierownictwem prof. Przemysława Kardasa z Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Kontakt

prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas
kierownik
Zakład Medycyny Rodzinnej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Narutowicza 60
90-136 Łódź
tel. (42) 678 72 10
fax (42) 631 93 60

Email: przemyslaw.kardas@umed.lodz.pl

Lodz Pilot Site Youtube Channel

Lodz Pilot Site Facebook

Lodz Pilot Site Instagram

Lodz Pilot Site Twitter

Lodz Pilot Site Flickr

Lodz Pilot Site LinkedIn