Lozd (Poland)

Wprowadzenie
do pilota

Głównym celem pilota LODZ-1 jest pomoc osobom starszym w prawidłowym starzeniu się pomimo dolegliwości, które rozwijają się z czasem, poprawiając ich przestrzeganie zaleceń terapeutycznych.

Opis

Cele

Celem pilotażowego badania Lodz jest zapobieganie nieprzestrzeganiu zaleceń teraputycznych przez starzejącą się populację chorującą na bezobjawowe choroby przewlekłe. Z punktu widzenia użytkowników końcowych, jakimi są osoby starsze, kluczowym modyfikowalnym czynnikiem wpływającym na skuteczność tych terapii jest przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjenta. Dlatego w Lodz zaopiekujemy się pacjentami leczonymi przewlekle z powodu chorób bezobjawowych.

Populacja docelowa

Starzejąca się populacja z bezobjawowymi chorobami przewlekłymi przyjmująca co najnmniej jeden lek na receptę.

Stosowane technologie

  • Kwestionariusze online do oceny przestrzegania zaleceń terapeutycznych i problemów związanych z realizacją przepisanego leczenia.
  • Aplikacja mobilna promująca zdrowie, która promuje samodzielne zarządzanie zdrowiem i przestrzeganie przyjmowania leków oraz zwiększa świadomość zdrowotną dzięki cyfrowemu trenerowi.

Oczekiwany wpływ

Poprawa przestrzegania zaleceń terapeutycznych starzejącej się populacji z chorobami bezobjawowymi.

Aktualne aktywności

  • Wdrożenie aplikacji mobilnej poprawiającej przestrzeganie zaleceń terapeutycznych planowane jest pod koniec września 2021.

zespół pilotażowy

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kontakt

Prof. Przemyslaw Kardas MD, PhDProfessor of Family Medicine
Head of the Department
Department of Family Medicine
Medical University of Lodz
60, Narutowicza St., 90-136 Lodz, Poland
tel. (+4842) 678 72 10; fax (+4842) 631 93 60

Przegląd pilota Lozd